Oferta - Adrem

Idź do spisu treści

Menu główne:

Oferta
Poniżej przedstawiamy Państwu przykładowe usługi z zakresu zarządzania nieruchomościami świadczone przez naszą firmę  :

 • Prowadzenie spisu lokali i członków wspólnoty

 • Prowadzenie spraw księgowych i sprawozdawczości finansowej oraz statystycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami ( CIT, VAT, GUS )

 • Sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności

 • Sporządzanie projektu rocznego planu gospodarczego

 • Prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością, zaliczek na pokrycie kosztów oraz rozliczeń z innych tytułów dla nieruchomości wspólnej.

 • Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji użytkowej budynku, w tym książki obiektu budowlanego

 • Zlecanie drobnych napraw i konserwacji budynku, przeglądów okresowych i kontroli wymaganych przepisami prawa budowlanego,  

 • Zawieranie umów na świadczenie usług, dostawy mediów i ubezpieczenia  nieruchomości

 • Organizowanie remontów bieżących i kapitalnych

 • Organizowanie zebrań wspólnoty mieszkaniowej

 • Przygotowywanie  korespondencji w sprawach dotyczących wspólnoty oraz wystąpień i wniosków do urzędów.

 • Pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł obcych

 • Windykacja należności ( zaliczek na koszty zarządu i innych opłat na rzecz nieruchomości wspólnej )

 • Zarząd przymusowy ( sądowy )

 • Obsługa lokali pod wynajem


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego